De uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van de Nederlandse arbeidsovereenkomst. Het bijzondere zit met name in het feit dat de werknemer zijn arbeid niet verricht voor zijn formele werkgever (Devocare: de opdrachtnemer), maar voor een derde (de onderwijsinstelling: de opdrachtgever) zijn arbeid verricht, waarbij in beginsel de werving en selectie wordt gedaan door Devocare voor de onderwijsinstelling.

Devocare is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en past dan ook de ABU-CAO toe. Deze CAO kent 3 fasen van de uitzendovereenkomst:

Fase A

Basisovereenkomst met uitzendbeding. In Fase A sluit het uitzendbureau met de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst waarin een zogenaamd uitzendbeding is opgenomen. Dit betekent dat de derde gedurende Fase A de uitzendopdracht altijd tussentijds kan opzeggen. De uitzendovereenkomst kan in deze fase oneindig veel contracten aangaan met het uitzendbureau binnen de termijn van 78 gewerkte weken. Bij een onderbreking van meer dan 26 weken wordt het aantal gewerkte weken weer op 0 gezet en wordt er dus opnieuw begonnen met tellen.


Alternatief: Overeenkomst zonder uitzendbeding (bijv. weekcontracten). Als de opdrachtgever in Fase A aan een medewerker gedurende een langere periode méér continuïteit kan en wil bieden, is dat mogelijk. In dat geval sluit Devocare met de medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding. Devocare sluit met uw onderwijsinstelling dan een opdrachtovereenkomst voor diezelfde tijd. De duur en het aantal overeenkomsten in Fase A zijn onbeperkt, zolang de maximale termijn van 78 weken maar niet overschreden wordt. Na deze 78 weken gaat de medewerker naar Fase B.

Fase B
Overeenkomst voor bepaalde tijd. In Fase B gaat Devocare met de medewerker arbeidsovereenkomsten aan voor bepaalde tijd. Deze overeenkomsten kunnen door Devocare niet zomaar tussentijds worden opgezegd. In Fase B kunnen maximaal 6 overeenkomsten worden afgesloten in een periode van 4 jaren.

Fase C
Overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact met ons op.