Kwaliteit

ABU
Devocare is sinds 1996 lid van de ABU. De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen. Met zo'n 500 leden vertegenwoordigd de brancheorganisatie circa 65% van de markt. Let er daarom op dat u altijd zaken doet met een ABU-gecertificeerd uitzendbureau.
Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers én uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat wij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

NEN norm 4400-1 en SNA (Stichting Normering Arbeid) 
Devocare beschikt over de NEN 4400-1 certificering. Deze certificering verklaart dat wij voldoen een juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen, omzetbelastingen aan een juiste en deugdelijke administratie van de werknemersdossier en identiteitsbewijzen.

Devocare is door het Nationale Business Succes Award Instituut Arbeidsmarkt uitgeroepen tot Beste Presterende Werkgever 2016 in de Uitzendbranche